fbpx Skip to main content
Numerologija

Da li je Numerologija samo broj ili nešto više?!

Kada pominjemo numerologiju ne trebamo je dovoditi u poređenje sa matematikom iako samo numerologija i matematika imaju dodirnih tačaka jer se u numerologiji koristi sabiranje kao jedan od metoda izračunavanja bioritamskog, generacijskog ili ličnog broja. Sama reč numerologija označava govor ili reč brojeva jer analogno astrologiji reč numerus u prevodu označava broj dok reč logos prevodimo kao reč ili govor. Numerologijom takođe možemo izrađivati i numerološke tabele u kojima bitnu ulogu imaju ime i prezime. Numerološke tabele se izrađuju tako što se polazi od pretpostavke da svako slovo u sebi sadrži određenu vrednost brojeva od jedan do devet. Više o razlikama u slovnim tabelama možete pročtati u našem postu. Numerologija nam takođe služi kao metod povezivanja nekih događaja i pokušaj objašnjavanja njihovog ponavljanja.  Ona nam takođe govori o karmi i životnim ciklusima tokom života.

Kao i astrologija i numerologija je nastala sa početkom civilizacija kao potreba ljudi da objasni neke događaje ili da ih predvidi i da odgovore na određena pitanja. Svoju ekspanziju doživljava u helenističkom periodu jer se Pitagora sem astrologijom takođe bavio i numerologijom. Pitagora je takođe dovodio numerologiju u korelaciju sa tarotom i ako izuzmemo tarot kartu Luda koja nema numeričku vrednost odnosno čija je vrednost nula ostaje nam 77 karata koje su podeljene u dve grupe, Velike Arkane u tom slučaju 21 (3×7) i Male Arkane 56 (8×7) jer je nula u tom slučaju broj sveobuhvatnosti što na primer i jeste simbolika karte. Sam po sebi Pitagora je bio posvećen broju sedam, mada ako pogledamo kasniji razvoj religija i Hrišćanstva imam ponovo 7 smrtnih grehova, Svet je stvoren za 7 dana, u Budizmu i religija istoka imamo 7 čakri itd. Takođe brojevi koji se često pominju kroz religije su 3, 8 i 9.

Na primer u Hrišćanstvu dominira broj 3, pogotovo se vezuje za Isusovo raspeće i tri dana do Vaskrsenje, u budizmu broj 8 koji položen horizontalno označava broj večnosti i beskraja i neprekidni ciklus rađanja i smrti i broj 9 koji označava kraj jednog ciklusa dok broj 1 uvek označava početak novog.

Sem Pitagore jedan od najvećih svetskih umova Nikola Tesla je takođe bio poštovalac simbolike brojeva i njihovog međusobnog odnosa, posebno brojevima 3, 6 i 9. Na primer zbir svih brojeva od 1 do 8  daje broj 36, sabiranjem brojeva 3 i 6 dobijamo broj 9 kao krajnji ishod. u drugom slučaju sabiranjem broja 36 sa 9 dobijamo broj 45 što sabiranjem ta dva broja međusobno ponovo daje broj 9. Sve ovo ide u prilog teoriji da ništa u ovom univerzumu ne može samo od sebe da se stvori niti da isto tako naprasno isčezne već da samo prelazi iz jednog oblika u drugi.

 

Što se numeroloških analiza tiče postoje razne metoda za izračunavanje i izradu numeroloških karti. Sledeće metode su neke od najpoznatijih i najčešće korišćenih:

 

  • Alfabetski sistem – sistem u kojem se slovima dodaje određena brojna vrednost od 1 do 9. Primeri uključuju Abdžad arapsko pismo, hebrejska pismo, jermensko pismo i takođe grčki Alfabet. Metod je takođe poznat u jevrejskim kulturama pod nazivom gematrija.
  • Sistem latinskog alfabeta – princip je sličan jer se svakom slovu dodaje brojna vrednost, dok je razlika u interpretaciji koja je podeljena Kaldeansku, Pitagorinu, Herabičku, Helyn Hitchcock metodu, Fonetsku, Japansku, Arapsku i Indijsku metodu.
  • Pitagorina metoda – najčešće korišćen metod kada je današnjica u pitanju zbog same tabele i brojnih vrednosti slova u tabeli. Cilj metoda jeste spajanje imena i prezimena sa datumom rođenja i izrada numerološke karte na taj princip.
  • Kaldeanski sistem je sličan Pitagorinom samo sa drugačijom brojnom vrednosti slova. Kaldeanska numerologija nastala je u doba Babilonske kulture i sam koncept numerologije i numeroloških tabeli je odatle preuzet. Razlika između Kaldeanske i Pitagorine tabele je u tome sto u Kaldeanskoj ne postoji broj 9, jer je po Kaldeanskom tumačenju broj 9 broj večnosti i nije namenjen ljudima već označava Univerzum, Bozanstvo i sve sto je iznad čoveka samog.
  • Abdžad ( Abjad ) numerologija je tipična za kulture Bliskog Istoka i arapskih zemalja i u njoj se koriste brojevi od 1 do 9 i glavni brojevi npr. 10 , 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, zatim 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 i završno sa 1000 koji označava vrhunski broj ili broj vrhunca.
  • Kineska numerlogija je možda i jedna od najinteresantnijih jer ima veliku primenu u kineskoj tradicionalnoj medicini, akupunkturi i lečenju. Takođe koristi sistem brojeva od 1 do 9 i svaki broj ima svoju posebnu simboliku  i značenje. Brojevi koji imaju posebno značenje su 10, 99, 888, 168 kada je kineska numerlogija u pitanju. Na primer ako zbir svih brojeva da zbir 10 ili 99 ti brojevi se na dalje ne sabiraju već se tumače direktno dok na primer broj 888 označava sreću, dugovečnost i blagostanje.

Sem sto se numerlogija koristi u svrhe predviđanja stvari i događaja, povoljnih i nepovoljnih datuma, nažalost se takođe može iskoristiti i u loše svrhe odnosno za kockanje, tako da skoro svaki algoritam današnjih rulet aparat, i ostalih uređaja za sličnu primenu napravljen je po nekom numerološkom principu verovatnoće. Što ponovo govori o tome da svako znanje koje imamo ili do kog na neki način dođemo je ultimativna moć, dok je izbor uvek na nama u kakve svrhe ćemo to znanje iskoristiti.